" Söckerstollen " höll värmen med sina brända mandlar