Göran Fallman fixade så att den blev ställd på plan mark