Gnid och Drag underhöll på " Pensionärsfikat " den 14 juni